Lig-concerten

 

een uitnodiging

om je volkomen te ontspannen...

je ogen te sluiten en je hart te openen

en  je dieper te verbinden

met jezelf en met je lichaam

een ligconcert

met muziek, klanken,

kleuren en geuren…

vioolimprovisaties bij 

ontspannende en ontroerende muziek

 

natuurlijk in  432 Hz,

een stemming 

 in harmonie 

met de natuur

en met ons lichaam 

 

ook kun je tijdens een ligconcert genieten

van klankschalen en klankinstrumenten

met intuïtieve zang 

en een korte geleide meditatie 

waarin we afstemmen

op de magie van de natuur 

 

Kleuren en natuurlijke geuren

versterken de beleving en ontspanning

en brengen je dichter bij jezelf.

 

een heerlijke kans   

om verbinding te maken met je gevoel  

volkomen ontspannen 

comfortabel liggend op een matje

 

na afloop drinken we water,

dat is opgeladen door de muziek.

 

Je kunt ook zelf

water en/of kristallen meebrengen 

om na afloop mee naar huis te nemen.

 

meer informatie:

Programma ligconcerten:

 

voor de pauze

lichaamsontspanning en rustgevende muziek 

 

na een eventuele pauze

een korte geleide meditatie

klankinstrumenten met intuïtieve zang

stilte na afloop

 

entree: 30 euro 

 

De avonden kunnen een speciaal thema hebben

en vinden maandelijks plaats in centrum JOY

 

Bij voldoende interesse

geef ik ligconcerten 

 in sfeervolle kerkjes in Groet en Obdam

met een prachtige akoestiek 

 

Je kunt me ook altijd uitnodigen

in een geschikte ruimte bij jou in de buurt!

 

Toelichting bij mijn concerten:

 

Met behulp van de natuurlijke hartfrequentie 432Hz stemmen we af op de levende aarde, op de hemel en op ons hart waarin hemel en aarde samen komen.

Het verlangen om zo bezield muziek te maken is ontstaan na mijn bezoek aan Glastonbury waar ik diep geraakt ben door diverse liefdevolle subtiele energieën....

Een prachtig visioen tijdens een meditatie in de Upper Room in Chalice Well leidde mij naar een wonderbaarlijke ervaring en opdracht op de Tor heuvel. (Hartchakra van de aarde)

Het riep in mij vooral een gevoel van bestemming, dankbaarheid en groot respect voor de geestelijke wereld op.

Sindsdien ken ik mijn levensdoel :
om met behulp van muziek meer licht op aarde te brengen...

Daarbij kreeg ik het beeld dat we in een kring van liefde onze intenties en gebeden door kunnen geven via muziek en dat die energie via het water kan worden verspreid over de aarde.

Later begreep ik dat ook kristallen van groot belang zijn bij het opslaan van de muzikale intenties...!


Het voelt voor mij als de geboorte van een nieuwe vorm van muziek maken 

waarbij de intentie erachter steeds belangrijker is en de helende, bezielde kracht daardoor steeds sterker kan zijn.

Ik nodig je uit om dit mee te maken en jouw ziel aan te laten raken door ware liefde.