Muziek en water

Water neemt trillingen in zich op, 

dus ook de trillingen van muziek en klank.

 

Vandaar dat we muziek

lichamelijk kunnen ervaren, 

dat we emoties voelen

tijdens het beluisteren van muziek, 

omdat we zelf voor 70% of meer

uit water bestaan!

 

gevoelens stromen, als ze vrij zijn, door ons heen, 

zoals water dat doet over de Aarde

 

en daardoor voelen we ons levend en gelukkig,

verbonden met alles om ons heen…

net zoals water alles met elkaar verbindt

De meeste van ons voelen ons thuis in water

we zijn er immers in geboren …

 

zonder water zouden we hier niet zijn!

Water met een harmonische, 6 kantige kristalstructuur 

is schoon, zuiver en vitaal…

de basis voor perfecte gezondheid

   

De onderzoeken van de Japanner

Masaru Emoto

maken dit zichtbaar.

 

Masaru Emoto begon zijn onderzoek

met het bekijken van de kristalstructuren

van water uit diverse gebieden.

Schoon bronwater liet onder de microscoop

een prachtige symmetrische kristalvorm zien,

leidingwater en vervuild water

een verbrokkelde  of vervormde structuur.

 

Hij bevroor druppels water

en maakte foto’s van de ijskristallen.

 

Het experiment breidde zich uit met het uitspreken van woorden. 

Bij liefde en dankbaarheid vormde het water harmonische structuren. 

Bij haat en woede trad er vervorming en verwarring op,

viel de structuur uiteen.

Hier zie je de foto's

van deze energieën

       uitgedrukt in ijskristallen:

Ijskristal van idioot

  "idioot"

  "liefde en dankbaarheid"

 

Onze gevoelens, emoties en intenties

zijn vormen van energie, trillingen, 

hebben invloed op de materie,

in positieve dan wel negatieve zin.  

De meeste mensen

zijn zich hier zelden van bewust.

 

Liefde en dankbaarheid geeft

de mooiste kristalvorm van allemaal 

en blijkt een grote gelijkenis te hebben

met zuiver bronwater…!

      

Ook bij muziek treedt kristalvorming op

bij klassieke muziek worden prachtige waterkristallen gevormd,

zoals bij schoon water.

 

Bij luide en agressieve rockmuziek

zie je vervorming

van de oorspronkelijke kristalstructuur,

zoals bij vervuild water of “idioot”. 

harmonieuze muziek en natuurlijke klanken 

herstellen dus de kwaliteit 

van de kristalstructuur 

van de vloeistof in onze lichaamscellen

 

muziek en klank maken ons gezond!

 

 

Masaru Emoto

heeft aangetoond 

dat water kan worden

her-geprogrammeerd, 

gezuiverd en veranderd 

via bepaalde soorten

muziek, gebed

en de menselijke intentie.

 

Dr. Ohlson Staten

meer info

over kristalstructuren van water

Tot slot laat ik graag

Michael Roads

aan het woord

 

een mysticus en spiritueel leraar

die ik bewonder en respecteer 

aangezien hij vanuit zijn eigen ervaring,

waarin hij andere dimensies

kan betreden en waarnemen,

de werkelijke kwaliteit

van de wereld om ons heen 

zuiver en objectief kan beschrijven:

 

Michael J Roads,

uit:  “Through the Eyes of Love”

"Water could be described

as a unique form

of liquid conciousness"
                                             

"Water energetically knows our energyfields.      

Yet we have little idea or concept

of the living energy-field of water.


If you water a plant while consciously aware,

feeling a sincere reverence and gratitude to the water, 

it becomes a form of liquid fertiliser.

 

Water consciousness, combined with aware human consciousness,

raises the performance of both. 

So also, if we drink it with this awareness.

 

I feel physical goose-bumps 

as a shiver of Light runs through me. 

It seems as though the water is responding.

 

I feel this from the molecular level of the water, 

combined with the spirit of water.

 

A well-known Japanese man, Masaru Emoto

who has a remarkable insight and empathy with the spirit of water, 

has called for a world simultaneous prayer for the water.

 

He calls for people to Love the water,

and ask forgiveness for the way it is being used

with the nuclear reactors.

 

He is right""love and bless

the water you drink.

Love and bless

your body."